Isolering av rör och installationer

På i stort sett alla byggen, oavsett om det är en nybyggnation eller renovering, förekommer tekniska installationer av rör och ventilation inomhus och utomhus. De här rören behöver isoleras och märkas.

På Gothisol har vi nästan ett halvt sekels erfarenhet av teknisk isolering och arbetar ofta som underentreprenör i större projekt.

Arbetet med att isolera kommer ofta i slutfasen av ett byggprojekt, när arbetstempot är uppskruvat och slutdatum närmar sig. Vi vet hur viktigt det är att kommunikationen med beställare och kunder fungerar, så att det avtalade jobbet blir klart i tid. Det är så vi vill bygga upp förtroende och långsiktiga affärsrelationer.

Vi hjälper er med isoleringslösningar som:

  • säkrställer energinivåer
  • säkerställer brandkrav
  • förhindrar kondens
  • gör att installationer håller över tid